vvvvvvfff.png

mgr Katarzyna Bułat -nauczyciel pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagog, nauczyciel pedagogiki przedszkolnej

i wczesnoszkolnej.

 

mgr Monika Kuszowska-Chorobik – nauczyciel filologii polskiej, oligofrenopedagog, nauczyciel logopeda, terapeuta autyzmu, nauczyciel pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

 

mgr Ewelina Dąbrowska – nauczyciel filologii polskiej z logopedią, neurologopeda, terapeuta autyzmu.

 

mgr Renata Kania – nauczyciel pedagogiki specjalnej, nauczyciel pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, terapeuta autyzmu, nauczyciel wczesnego nauczania języka angielskiego.

 

Jadwiga Kolebuk – nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, oligofrenopedagog, terapeuta autyzmu

i nauczyciel wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.’

 

mgr Małgorzata Kras – nauczyciel filologi polskiej, logopeda, oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego

i wczesnoszkolnego, terapeuta autyzmu.

 

mgr Teresa Malata – nauczyciel pedagogiki specjalnej, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, oligofrenopedagog, nauczyciel wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

mgr Aneta Mądro - nauczyciel pedagogiki specjalnej, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, oligofrenopedagog, nauczyciel wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

mgr Kinga Mozgowiec – nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, terapeuta autyzmu, nauczyciel wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

mgr Żaneta Wodzisz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapeuta autyzmu, nauczyciel wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

mgr Kinga Wywrot – nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, oligofrenopedagog, nauczyciel pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i pomocy psychologiczno pedagogicznej, nauczyciel gimnastyki i rytmiki.

 

mgr Marzena Zielińska – nauczyciel nauczania początkowego, oligofrenopedagog, specjalista od wad postawy.

Organ prowadzący:

Stowarzyszenie Dla Osób Autystycznych i Ze Spektrum Autyzmu "Ukryty Dar"

ul. Tuwima 1/31 39-200 Dębica

NIP: 872-240-75-54R REGON: 180987587 KRS: 0000464313