vvvvvvfff.png
Facebook1.jpg

Nasze przedszkole od 2014 roku jest pierwszą w Dębicy placówką specjalną dla dzieci autystycznych i z innymi niepełnosprawnościami. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę specjalistów: pedagogów specjalnych, logopedów, neurologopedów, psychologa, lekarza psychiatrę. W przedszkolu realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego we wszystkich grupach wiekowych. Wiodącą metodą terapeutyczną jest Stosowana Analiza Zachowania (terapia behawioralna), która polega na motywowaniu do uczenia się poprzez pozytywne wzmocnienia- nagradzanie i pochwały. Pracujemy zarówno w małych grupach jak i indywidualnie. Dzięki temu stworzyliśmy odpowiednie warunki opiekuńczo-edukacyjno-terapeutyczne, które wspomagają wszechstronny rozwój każdego dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Uwzględniamy  indywidualne   możliwości  i zdolności dzieci. Uczymy  samodzielności, pogłębiamy wiedzę i umiejętności  w miłej, przyjaznej i bezpiecznej atmosferze. Prowadzimy zajęcia w ramach  Wczesnego  Wspomagania Rozwoju Dziecka i współpracujemy z rodziną oferując opiekę, wsparcie oraz indywidualne konsultacje. Współpracujemy z placówkami specjalistycznymi m.in. PSTB w Krakowie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębicy. 

Nasze Stowarzyszenie prowadzi diagnozę w kierunku rozpoznania autyzmu i innych zaburzeń rozwojowych dzieci, młodzieży i dorosłych oraz diagnozę zaburzeń integracji sensorycznej.

 

Nasze przedszkole oferuje:

 • wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę

 • terapię pedagogiczną metodą Stosowana Analiza Zachowań (terapia behawioralna)

 • zajęcia indywidualne i grupowe

 • opiekę psychologa

 • współpracę z rodziną i placówkami specjalistycznymi

 • szkolenia dla rodziców

 • odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne wspierające rozwój dziecka

 • ciepłą i życzliwą atmosferę

 • możliwość korzystania z całodziennego wyżywienia

 • wycieczki edukacyjne oraz imprezy okolicznościowe

 • rozwijanie indywidualnych zainteresowań oraz pogłębianie pasji dzieci poprzez udział w konkursach

Prowadzimy zajęcia terapeutyczne dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci:

 • terapia autyzmu,

 • terapia pedagogiczno-psychologiczna,

 • metoda „Dotyk i komunikacja”  – CH. Knill,

 • metoda „Ruchu rozwijającego” W. Sherborne,

 • metoda „Dobrego Startu” M. Bogdanowicz,

 • metoda J. Cieszyńskiej w logopedii,

 • alternatywne metody komunikacji,

 • metoda rozwijania percepcji wg M. Frostig,

Prowadzimy zajęcia indywidualne:

 • logopedia,

 • integracja sensoryczna,

 • terapia ręki,

   

Zajęcia grupowe:

 • rytmika,

 • religia,

 • muzykoterapia,

 • gimnastyka korekcyjna,

 • terapia zajęciowa,

 • dogoterapia,

 • TUS,

 • zajęcia w wodzie metodą Hallwick,

tftftftfytfyg.png

Niepubliczna Szkoła

Podstawowa Specjalna

"Ukryty Dar"

w Dębicy

dhdfhjdfhjdfhjdfj.png
images.jpg
loga.png

Organ prowadzący:

Stowarzyszenie Dla Osób Autystycznych i Ze Spektrum Autyzmu "Ukryty Dar"

ul. Tuwima 1/31 39-200 Dębica

NIP: 872-240-75-54R REGON: 180987587 KRS: 0000464313