vvvvvvfff.png

Program wychowania przedszkolnego – „Kocham przedszkole”

Autorzy: Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek

Program realizowany jest we wszystkich grupach wiekowych. Program wychowania przedszkolnego „Kocham przedszkole” jest dostosowany do nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego Dz. U z 2017, poz. 356).

Program opisuje proces wychowania i kształcenia dla dzieci w wieku 3–6 lat – pozwalając go różnicować w zależności
od potrzeb i możliwości dzieci. Określa przewidywane osiągnięcia dzieci w stopniu bardziej szczegółowym niż podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

W programie wyodrębniono osiem obszarów działalności dziecka, do których zostały przypisane cele kształcenia i wychowania. W obrębie każdego z nich określono zagadnienia szczegółowe, których układ z jednej strony pokazuje przyrost wiedzy
i umiejętności na poziomie wieku, z drugiej zaś – stopniowanie wymagań, koncentrując się na aktualnym poziomie rozwoju
i możliwościach najbliższego rozwoju dziecka.

Podstawową formą działalności dzieci jest zabawa. W zabawie odtwarzają one i przetwarzają zdobyte doświadczenia, utrwalają nabyte umiejętności i wiadomości, uczą się planowania i zgodnego współdziałania w grupie. Zadania przyjęte w programie są realizowane poprzez organizowanie w przedszkolu warunków do podejmowania różnego rodzaju zabaw: swobodnych, dydaktycznych, konstrukcyjnych, tematycznych, grupowych.


Pakietem edukacyjnym jest -Plac zabaw- to nowy cykl do wychowania przedszkolnego stworzony w oparciu o zapisy podstawy programowej. Kompleksowa oferta materiałów dla nauczycieli trzylatków, czterolatków, pięciolatków i sześciolatków zbudowana jest na czterech filarach wynikających bezpośrednio z czterech obszarów wyróżnionych w podstawie programowej: ruchu, emocjach, bezpieczeństwie i doświadczaniu. Cykl kierowany jest do nauczycieli ,dla których oczywisty jest edukacyjny charakter zabawy, którzy chcą wspierać dziecko we wszechstronnym rozwoju i nauce, rozbudzać w nim pasje i chęć samodzielnego poznawania, odkrywania świata

Ogólny rozkład materiału.

Wrzesień

 1. W przedszkolu.

 2. Wakacyjne wspomnienia.

 3. Jesteśmy bezpieczni.

 4. Dbam o siebie i o środowisko.

 

Październik

 1.  Dary jesieni.

 2. Dbamy o zdrowie.

 3. Jesienią w parku i w lesie.

 4. Zabawy na jesienne wieczory.

 

Listopad

 1. Listopadowe wspomnienia.

 2. Jesienna pogoda.

 3. Zwierzęta domowe.

 4. Zimno, coraz zimniej.

 

Grudzień

 1. Grudniowe życzenia.

 2. Kim będę, gdy dorosnę.

 3. Święta za pasem.

 4. Świąteczne tradycje.

 

Styczeń

 1. Witaj Nowy Rok.

 2. Co można robić zimą?

 3. Święto babci i dziadka.

 4. Zimowe mistrzostwa sportowe.

 

Luty

 1. Baśnie, bajki, legendy.

 2. Bale, bale w karnawale.

 3. W dawnych czasach.

 4. Wynalazki.

 

Marzec

 1. W marcu jak w garncu.

 2. Porządki w ogrodzie.

 3. Witaj, wiosno!

 4. Zwierzęta na  wiejskim podwórku.

 

Kwiecień

 1. Wielkanoc.

 2. Praca rolnika.

 3. Dbamy o nasza planetę.

 4. Tajemnice książek.

 

Maj

 1. Polska to mój dom.

 2. W krainie muzyki.

 3. Wrażenia i uczucia.

 4. Święto mamy i taty.

 

Czerwiec

 1. Dzień Dziecka.

 2. Zwierzęta duże i małe.

 3. Lato.

 4. Wakacje.

Organ prowadzący:

Stowarzyszenie Dla Osób Autystycznych i Ze Spektrum Autyzmu "Ukryty Dar"

ul. Tuwima 1/31 39-200 Dębica

NIP: 872-240-75-54R REGON: 180987587 KRS: 0000464313