Zapisy do naszego przedszkola trwają cały rok. 

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:

  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

  • wniosek o przyjęcie dziecka

                                 

 

 

                       wniosek do pobrania

Zapraszamy!