Zapraszamy na zajęcia!

Od 16 stycznia 2019r.  Stowarzyszenie organizuje zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym.

Spotkania będą odbywać się w każdą środę od godziny 16:00 do 18:00.

Podczas spotkań będą prowadzone zajęcia uspołeczniające dzieci, zajęcia z muzykoterapii

oraz terapia zajęciowa.

Zainteresowanych zapraszamy 16 stycznia na pierwsze zajęcia, które odbędą się w Dębicy,

ul. Strażacka 5.

Diagnoza

autyzmu, spektrum autyzmu oraz innych niepełnosprawności.

     Wcześnie postawiona diagnoza jest bardzo ważna, bez niej dziecko nie może rozpocząć terapii.

Diagnoza i konsekwentna terapia dają dziecku szansę na prawidłowy rozwój  i samodzielność.

        Stowarzyszenie od 01.11.2017r. prowadzi diagnozę w kierunku rozpoznania autyzmu i innych zaburzeń rozwojowych dzieci, młodzieży i dorosłych z możliwością badań uzupełniających

i dodatkowych w Krakowie.

cffgfg.png
tftftftfytfyg.png

Niepubliczna Szkoła

Podstawowa Specjalna

"Ukryty Dar"

w Dębicy

images.jpg
domed.png
eeeee.png