top of page

STOWARZYSZENIE DLA OSÓB AUTYSTYCZNYCH
I ZE SPEKTRUM AUTYZMU

791 132 080

logo centrum(5).png
221260504_5800720253334524_1673262433901052948_n.jpg

Niepubliczna Specjalna
Szkoła Podstawowa

Niepubliczne Przedszkole
z Oddziałami
Integracyjnymi

Niepubliczna Szkoła
Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi

Centrum edukacji, rozwoju i terapii Małe kroki

Stowarzyszenie Dla Osób Autystycznych i Ze Spektrum Autyzmu „ Ukryty Dar” powstało z inicjatywy terapeutów i rodziców dzieci autystycznych. Osobowość  prawną Stowarzyszenie uzyskało poprzez wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu      04 czerwca 2013 roku.

Celem Stowarzyszenia jest:

  • wszechstronna pomoc dzieciom autystycznym w różnym wieku i ich rodzinom w sprawach diagnozy, edukacji, rehabilitacji  i poprawy zdrowia

  • propagowanie w społeczeństwie wiedzy o autyzmie, problemach osób autystycznych i możliwościach ich edukacji                   i rehabilitacji.

  • utworzenie grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób autystycznych

  • utworzenie ośrodka diagnostyczno - edukacyjno - terapeutycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych dotkniętych autyzmem.

Zarząd stowarzyszenia

-prezes Jolanta Koźmińska

-wiceprezes Ewelina Dąbrowska

-sekretarz Elżbieta Kania

-skarbnik Maria Pszczoła

-członek Jadwiga Kudela

-członek Teresa Malata

Komisja rewizyjna

-Dariusz Zima

-Małgorzata Kras

-Anna Mróz

Organ prowadzący:

Stowarzyszenie Dla Osób Autystycznych i Ze Spektrum Autyzmu "Ukryty Dar"

ul. Tuwima 1/31 39-200 Dębica

NIP: 872-240-75-54R REGON: 180987587 KRS: 0000464313

bottom of page