top of page

STOWARZYSZENIE DLA OSÓB AUTYSTYCZNYCH
I ZE SPEKTRUM AUTYZMU

791 132 080

logo centrum(5)_edited.jpg
221260504_5800720253334524_1673262433901052948_n.jpg

Projekt: "Poznaje siebie."

Projekt dofinansowany z Zarządu Powiatu Dębickiego.

Zadania realizowane: 11.03.2018 - 14.06.2018r.

Celem projektu jest pomoc dla dzieci dotkniętych autyzmem i innymi niepełnosprawnościami z zaburzeniami zachowania. Zajęcia prowadzone są poprzez grupowe zajęcia rehabilitacyjno - terapeutyczne tj. terapia ręki, muzykoterapia. W zajęciach bierze udział 22 dzieci.

 

 

Projekt: "Razem dla zdrowia."

Projekt dofinansowany ze środków  ROPS Rzeszów oraz Wojewody Podkarpackiego.

Zadania realizowane: 01.06.2018 - 31.10.2018r.

Projekt ma na celu usprawnianie funkcjonowania układu ruchu, układu nerwowego i układu krążenia u dzieci z autyzmem. Cele realizowane zostały poprzez terapie i rehabilitacje tj:

- neurobiologiczno - logopedyczna,

- integracja sensoryczna,

- zajęcia metodą W. Sherborne,

- terapia ręki,

- gimnastyczka korekcyjna,

- hydroterapia,

- masaż klasyczny,

Terapią objętych zostało 32 dzieci z terenu powiatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: "Jednodniowa wycieczka Wieliczka-Kraków."

Projekt dofinansowany ze środków  PEFRON.

Zadanie realizowane: 27.07.2018r.

W dniu 27.07.18r. odbyła się jednodniowa wycieczka turystyczno-integracyjna Kraków - Wieliczka.  Nasi  podopieczni  wspólnie   

z rodzicami spędzili przyjemny czas w Ogrodzie Doświadczeń im.S.Lema w Krakowie. Czas pełen nowych doświadczeń, przeżyć, czas pełen radości, wspólnej zabawy. W kopalni soli w Wieliczce uczestnicy wzięli udział w spektaklu "Odkrywamy Solilandię". 

 

 

 

 

Projekt: "Wszyscy razem."

Projekt dofinansowany ze środków  ROPS Rzeszów oraz Wojewody Podkarpackiego

Zadania realizowane: 01.09.2017 - 09.12.2017r.

Celem  projektu  jest  wszechstronna  pomoc,   usprawnienie i wpieranie funkcjonowania   w   różnych   rolach   społecznych        i środowiskach, dzieci dotkniętych autyzmem, zaburzeniami zachowania oraz niską samooceną. Pomoc rodzicom borykającym się z bezradnością w sprawach opiekuńczo - wychowawczych. Wsparciem objęte zostały 22 osoby. W ramach projektu prowadzone były: terapia behawioralna, logopedyczna, psychologiczna, coaching.

 

Projekt: "Karuzela barw i słów."

Projekt dofinansowany ze środków Powiatu Dębickiego.

Zadania realizowane: 27.03.2017 - 14.07.2017r.

 

Celem projektu jest stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości korzystania z zajęć terapeutycznych niezbędnych do ich dalszego rozwoju intelektualnego i społecznego. W projekcie wzięło udział 22 dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 25 lat.

W ramach projektu prowadzone były zajęcia z logoterapii i arteterapii.

 

 

Projekt: "Aktywni dla zdrowia"

Projekt dofinansowany ze środków ROPS Rzeszów.

Zadania realizowane: 09 - 10.2015r.

Projekt z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, mający na celu wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych z terenu województwa podkarpackiego i dalsze przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu.W projekcie wzięły udział dzieci autystyczne i ich rodzice.  W ramach projektu prowadzone były:

- terapia pedagogiczna,

- terapia zajęciowa,

- terapia logopedyczna,

- W. Sherborne,

- Halliwick,

- masaż klasyczny,

- gimnastyka korekcyjna.

IMG_20180727_154244.jpg
wyc 024.jpg
wyc 021.jpg
Wieliczka_0001.jpg
P7270053.JPG
P7270055.JPG
basen 014.jpg
basen 004.jpg
basen 002.jpg
P7270124.JPG
P7270087.JPG
P7270061.JPG
wyc 0010.jpg
P7270094.JPG
bottom of page