Projekty

Stowarzyszenie Dla Osób Autystycznych i Ze Spektrum Autyzmu „ Ukryty Dar” powstało z inicjatywy terapeutów i rodziców dzieci autystycznych. Osobowość  prawną Stowarzyszenie uzyskało poprzez wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu      04 czerwca 2013 roku.

Celem Stowarzyszenia jest:

  • wszechstronna pomoc dzieciom autystycznym w różnym wieku i ich rodzinom w sprawach diagnozy, edukacji, rehabilitacji  i poprawy zdrowia

  • propagowanie w społeczeństwie wiedzy o autyzmie, problemach osób autystycznych i możliwościach ich edukacji                   i rehabilitacji.

  • utworzenie grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób autystycznych

  • utworzenie ośrodka diagnostyczno - edukacyjno - terapeutycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych dotkniętych autyzmem.

Zarząd stowarzyszenia

-prezes Jolanta Koźmińska

-wiceprezes Ewelina Dąbrowska

-sekretarz Elżbieta Kania

-skarbnik Maria Pszczoła

-członek Jadwiga Kudela

-członek Teresa Malata

Komisja rewizyjna

-Dariusz Zima

-Małgorzata Kras

-Anna Mróz