Diagnoza

autyzmu, spektrum autyzmu oraz innych niepełnosprawności.

 

Wcześnie postawiona diagnoza jest bardzo ważna, bez niej dziecko nie może rozpocząć terapii. Diagnoza i konsekwentna terapia dają dziecku szansę na prawidłowy rozwój i samodzielność.

Stowarzyszenie od 01.11.2017r. prowadzi diagnozę w kierunku rozpoznania autyzmu i innych zaburzeń rozwojowych dzieci, młodzieży i dorosłych z możliwością badań uzupełniających i dodatkowych w Krakowie zleconych przez lekarza psychiatrę.

 

W skład zespołu orzekającego wchodzą:

  • lek. med. Joanna Boroń-Zyss  - Specjalista Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

  • psycholog - mgr Marta Gorczyca-Madras

  • neurologopeda - mgr Ewelina Dąbrowska

  • pedagog - mgr Anna Matłok

Diagnoza

ul. Strażacka 9 

tel: 784 312 393